Cogar Nua!

13,95

Brian Ó Cinnéide

EDCO 2012

ISBN 9781845364700

Is leagan úrnua é COGAR NUA den téacsleabhar cáiliúil COGAR.

 • Tá sé oiriúnach do gach leibhéal meánscoile ón gcéad bhliain go dtí an séú bliain.
 • Leabhar gramadaí den scoth atá ann a chlúdaíonn gach gné den chúrsa gramadaí.
 • Tá mínithe agus cleachtaí gramadaí ann ag an leibhéal cuí.
 • COGAR NUA leagtha amach go soiléir, simplí ar bhealach a chabhróidh le daltaí tabhairt faoin ngramadach a fhoghlaim gan dua.
 • Tugann COGAR NUA léiriú cuimsitheach ar na míreanna gramadaí go léir a theastaíonn chun cruinneas scríbhneoireachta agus cruinnúsáid na teanga a bhaint amach.
 • Cuidíonn na cleachtaí scríofa mar aon leis na habairtí samplacha agus na nathanna cainte a ghabhann le gach aon mhír sa leabhar go mór le daltaí barr feabhais a bhaint amach i scríobh na Gaeilge.
 • Tugtar léiriú cuimsitheach sa leabhar ar na gnéithe seo a leanas den ghramadach: na Briathra Rialta agus Neamhrialta; na Díochlaontaí; an Tuiseal Ginideach; an Modh Coinníollach; an Réamhfhocal Simplí; an Forainm Réamhfhoclach; an Aidiacht agus an Aidiacht Shealbhach; na hUimhreacha; Céimeanna Comparáide na hAidiachta; an tAinm Briathartha; an Aidiacht Bhriathartha.
Qty

Brian Ó Cinnéide

EDCO 2012

ISBN 9781845364700

Is leagan úrnua é COGAR NUA den téacsleabhar cáiliúil COGAR.

 • Tá sé oiriúnach do gach leibhéal meánscoile ón gcéad bhliain go dtí an séú bliain.
 • Leabhar gramadaí den scoth atá ann a chlúdaíonn gach gné den chúrsa gramadaí.
 • Tá mínithe agus cleachtaí gramadaí ann ag an leibhéal cuí.
 • COGAR NUA leagtha amach go soiléir, simplí ar bhealach a chabhróidh le daltaí tabhairt faoin ngramadach a fhoghlaim gan dua.
 • Tugann COGAR NUA léiriú cuimsitheach ar na míreanna gramadaí go léir a theastaíonn chun cruinneas scríbhneoireachta agus cruinnúsáid na teanga a bhaint amach.
 • Cuidíonn na cleachtaí scríofa mar aon leis na habairtí samplacha agus na nathanna cainte a ghabhann le gach aon mhír sa leabhar go mór le daltaí barr feabhais a bhaint amach i scríobh na Gaeilge.
 • Tugtar léiriú cuimsitheach sa leabhar ar na gnéithe seo a leanas den ghramadach: na Briathra Rialta agus Neamhrialta; na Díochlaontaí; an Tuiseal Ginideach; an Modh Coinníollach; an Réamhfhocal Simplí; an Forainm Réamhfhoclach; an Aidiacht agus an Aidiacht Shealbhach; na hUimhreacha; Céimeanna Comparáide na hAidiachta; an tAinm Briathartha; an Aidiacht Bhriathartha.
Weight 0,300 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cogar Nua!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Top