Hot

An Ghaeilge ó Lá go Lá / Irish Day by Day Leabhar

14.00

An Ghaeilge ó Lá go Lá / Irish Day by Day.
Léitheoir struchtúrtha Gaeilge ó lomfhoghlaim go líofacht.
A structured reader from first steps to fluency
A.J. Hughes A.J.Hughes MA. MésL, PhD
ISBN: 9780954283469
Clólann Bheann Mhadagáin 2009
Ben Madigan Press
214 lth.
Sé aidhm an leabhair seo ná léitheoir struchtúrtha a chur ar fáil le cuidiú leis an fhoghlaimeoir theacht isteach ar an bhun-Ghaeilge laethúil. Ó thaobh an chomhrá de, clúdaíonn an leabhar na bunréimsí bunúsacha, i.e. cé thú féin, cárb as thú, an tsiopadóireacht, an baile, an obair, an scoil, caithimh aimsire, laethanta saoire, cúrsaí sláinte, cúrsaí reatha srl. Thig an leabhar a úsáid ar scoil, sa rang oíche nó sa bhaile mar fhoghlaimeoir neamhspleách.
Ó thaobh na gramadaí de clúdaítear an chopail sna luathphíosaí den leabhar agus ansin leagtar béim ar an ghnáthbhriathar san aimsir chaite, san aimsir ghnáthchaite (idir ghníomhach agus shaorbhriathar). Pléitear gnéithe eile, ar nós uimhreacha agus aidiachtaí chomh maith.
Tá Innéacs Gramadaí ar chúl an leabhair a chuideoidh leis an mhúinteoir agus leis an dalta ar aon.  Beidh an Foclóir mar uirlis an-úsáideach ag an fhoghlaimeoir agus ar shuíomh idirlín Chólann Bheann Mhadagáin cuirtear ar fáil 70 aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge – aistriúcháin atá bunaithe ar na téacsanna atá sa leabhar seo. Táthar ag súil, mar sin de, go gcuideoidh An Ghaeilge ó Lá go Lá (idir leabhar agus ábhar idirlín) leo siúd atá ag iarraidh an ghnáth-Ghaeilge laethúil a fhoghlaim agus a úsáid.

This book  aims to provide a structured reader to help the learner access everyday spoken Irish. As regards conversation, the book covers basic fundamentals of the spoken language, i.e. who you are, where your are from, shopping home, work, school, pastimes, holidays, health, current affairs etc.
The book may be used in the school classroom,, the night class or at home as an independent learner. As regards grammar, the copula is covered in the early portion of the book and the ordinary verb is then dealt with in the past, present, future, conditional and imperfect (both active and autonomous / impersonal). Other grammar points include numbers and adjectives and a short Grammar Appendix is provided at the back of the book which should be of some help to teacher and pupil alike.
The Glossary will prove a most useful tool for the learner and the Ben Madigan Press Website provides 70 English to Irish translations based on the texts which make up the book.
It is hoped, then, that Irish Day by Day – as a learning package with the book and on-line material – will help those who are trying to learn, and use, the essentials of everyday spoken Irish.

Is féidir leat an leabhar agus an dhá Dhlúthdhiosca a ceannach i pacáiste amháin anseo

You can buy the book and 2 CsD in one package here

Qty

An Ghaeilge ó Lá go Lá / Irish Day by Day.
Léitheoir struchtúrtha Gaeilge ó lomfhoghlaim go líofacht.
A structured reader from first steps to fluency
A.J. Hughes A.J.Hughes MA. MésL, PhD
ISBN: 9780954283469
Clólann Bheann Mhadagáin 2009
Ben Madigan Press
214 lth.
Sé aidhm an leabhair seo ná léitheoir struchtúrtha a chur ar fáil le cuidiú leis an fhoghlaimeoir theacht isteach ar an bhun-Ghaeilge laethúil. Ó thaobh an chomhrá de, clúdaíonn an leabhar na bunréimsí bunúsacha, i.e. cé thú féin, cárb as thú, an tsiopadóireacht, an baile, an obair, an scoil, caithimh aimsire, laethanta saoire, cúrsaí sláinte, cúrsaí reatha srl. Thig an leabhar a úsáid ar scoil, sa rang oíche nó sa bhaile mar fhoghlaimeoir neamhspleách.
Ó thaobh na gramadaí de clúdaítear an chopail sna luathphíosaí den leabhar agus ansin leagtar béim ar an ghnáthbhriathar san aimsir chaite, san aimsir ghnáthchaite (idir ghníomhach agus shaorbhriathar). Pléitear gnéithe eile, ar nós uimhreacha agus aidiachtaí chomh maith.
Tá Innéacs Gramadaí ar chúl an leabhair a chuideoidh leis an mhúinteoir agus leis an dalta ar aon.  Beidh an Foclóir mar uirlis an-úsáideach ag an fhoghlaimeoir agus ar shuíomh idirlín Chólann Bheann Mhadagáin cuirtear ar fáil 70 aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge – aistriúcháin atá bunaithe ar na téacsanna atá sa leabhar seo. Táthar ag súil, mar sin de, go gcuideoidh An Ghaeilge ó Lá go Lá (idir leabhar agus ábhar idirlín) leo siúd atá ag iarraidh an ghnáth-Ghaeilge laethúil a fhoghlaim agus a úsáid.

This book  aims to provide a structured reader to help the learner access everyday spoken Irish. As regards conversation, the book covers basic fundamentals of the spoken language, i.e. who you are, where your are from, shopping home, work, school, pastimes, holidays, health, current affairs etc.
The book may be used in the school classroom,, the night class or at home as an independent learner. As regards grammar, the copula is covered in the early portion of the book and the ordinary verb is then dealt with in the past, present, future, conditional and imperfect (both active and autonomous / impersonal). Other grammar points include numbers and adjectives and a short Grammar Appendix is provided at the back of the book which should be of some help to teacher and pupil alike.
The Glossary will prove a most useful tool for the learner and the Ben Madigan Press Website provides 70 English to Irish translations based on the texts which make up the book.
It is hoped, then, that Irish Day by Day – as a learning package with the book and on-line material – will help those who are trying to learn, and use, the essentials of everyday spoken Irish.

Is féidir leat an leabhar agus an dhá Dhlúthdhiosca a ceannach i pacáiste amháin anseo

You can buy the book and 2 CsD in one package here

Weight 0.380 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “An Ghaeilge ó Lá go Lá / Irish Day by Day Leabhar”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Top