Éilís Ní Dhuibhne

https://www.irishtimes.com/polopoly_fs/1.3247027.1507302886!/image/image.jpg_gen/derivatives/box_620_330/image.jpg

 

 

Scéalaí dhátheangach  a d’fhás aníos i.Tógadh go dhátheangach í; ba shiúinéir ó Ghaeltacht Dún na nGall é a athar, agus d’fhreastal sí ar ghaelscoil. D’fhreastal sí ansin ar Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath, ag déanamh staidéar ar an mBéarla tar éis scoláireacht iontrál. Chaith sí deich bhliain ann ar an iomlán, agus leis sin tá BA aici, M.Phil sa Mhéan Béarla agus an Ghaeilge Ársa, agus PhD aici i mBéaloideas, comh maith. Fad agus a bhí sí ag déanamh staidéar don doctorate, d’oibrigh sí leis an Institiúd Béaloideasa i Copenhagen.

 

Is mórán de scríbhneoireacht atá déánta aici go dtí seo. Thosaigh sí ag scríobh agus í ina dhalta i COBÁC, agus foilsíodh faoi ainm pinn a chéad scéal sa Irish Press i 1974. Foilsíodh a céad cnuasach de ghearrscéalta i 1988. Ina iomláine tá níos mó ná seasca gearrscéal agus fiche is a ceathar leabhar scríte aici, comh maith le dhrámaí agus scripteanna teilifíse. Bíonn sí fós ag plé le Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath mar léachtóir. Is iad na suimeanna taighde atá aici ná an ghearr scéal in Éirinn, an traidisiúin béil, an scríbhneoireachta cruthaitheach agus léann na mban. Ní hamháin go bhfuil páirt aici ina scríbhneoireacht féin ach tá roinnt mhaith ábhar aistrithe aici comh maith.

 

Is mórán comh maith de duaiseanna agus onóracha a bronnadh uirthi thar na blianta. Is baill í den Aos Dána ó 2004, bronnadh duais PEN na hÉireann uirthi do litríocht. I 2016 bronnadh and gradam Éacht ar son na Litríochta  di, ag Gradaim Litríochta Hennessy. Tá liosta iomláine de na duaiseanna atá gnóthaithe aici ar fáil ar a suíomh. Is amabasadóir í don Irish Writers Centre, agsu tá sí mar Uachtarán ar an Cumann le Béaloideas Éireann.

 

I measc a foilsiúchán as Gaeilge tá

  • Aisling nó Iníon A
  • Dúnmharú sa Daingean
  • Cailíní Beaga Ghleann na mBláth
  • Dún an Airgid
  • Dordán