Póstaer Pearsan

49.95

Póstaer Pearsan

Gaelchultúr 2013

ISBN 9-780956-361479

 

Póstaer agus cluiche idirghníomhach chun na forainmneacha réamhfhoclacha a chleachtadh sa rang Gaeilge

Tá na forainmneacha réamhfhoclacha ar cheann de na gnéithe is deacra de ghramadach na Gaeilge le foghlaim – agus le múineadh. Is gné lárnach den teanga iad, áfach, agus tá sé ríthábhachtach go mbeidís ar eolas ag foghlaimeoirí chun gur féidir leo cumarsáid éifeachtach a dhéanamh trí Ghaeilge.

Is minic a fhoghlaimítear na forainmneacha réamhfhoclacha de ghlanmheabhair ach nach mbítear ábalta iad a úsáid go cruinn in abairtí. Cabhróidh Póstaer Pearsan le foghlaimeoirí agus le múinteoirí araon dul i ngleic leis an deacracht seo agus éascóidh an cluiche idirghníomhach próiseas na foghlama.

Tá na nithe seo a leanas le fáil sa phacáiste:

 • breis is 100 cárta daite a bhfuil na forainmneacha réamhfhoclacha priontáilte orthu
 • póstaer mór ar a bhfuil pictiúir tharraingteacha agus spásanna leis na cártaí a ghreamú iontu
 • leabhrán ina bhfuil treoracha do chluiche spreagúil a chuirfidh ar chumas foghlaimeoirí na forainmneacha réamhfhoclacha a úsáid i gceart
 • réimse frásaí úsáideacha a bheidh foghlaimeoirí ábalta a úsáid i gcomhthéacsanna éagsúla agus a chuirfidh go mór lena saibhreas Gaeilge.

Póstaer Pearsan oiriúnach do dhaltaí scoile agus d’fhoghlaimeoirí fásta araon.

 

Poster and interactive game for practicing the prepositional pronouns in Irish class

The prepositional pronouns are one of the most difficult aspects of Irish grammar to learn – and to teach. They are a core part of the language, however, and it is important for learners to familiarise themselves with them to ensure effective communication.

Learners often commit the prepositional pronouns to memory but have difficulty using them accurately in sentences. Póstaer Pearsan will help both learners and teachers to address this problem in a fun and interactive way.

The following items are included in the package:

 • 100 coloured cards on which the prepositional pronouns are printed
 • a large poster with attractive illustrations and spaces where the cards can be attached
 • a booklet with instructions for an engaging activity aimed at helping learners use the prepositional pronouns correctly
 • a wide range of sample phrases which learners can use in different contexts and which will add greatly to their repertoire of sentences in Irish.

Póstaer Pearsan is suitable for both schoolchildren and adult learners.

Méid

Póstaer Pearsan

Gaelchultúr 2013

ISBN 9-780956-361479

 

Póstaer agus cluiche idirghníomhach chun na forainmneacha réamhfhoclacha a chleachtadh sa rang Gaeilge

Tá na forainmneacha réamhfhoclacha ar cheann de na gnéithe is deacra de ghramadach na Gaeilge le foghlaim – agus le múineadh. Is gné lárnach den teanga iad, áfach, agus tá sé ríthábhachtach go mbeidís ar eolas ag foghlaimeoirí chun gur féidir leo cumarsáid éifeachtach a dhéanamh trí Ghaeilge.

Is minic a fhoghlaimítear na forainmneacha réamhfhoclacha de ghlanmheabhair ach nach mbítear ábalta iad a úsáid go cruinn in abairtí. Cabhróidh Póstaer Pearsan le foghlaimeoirí agus le múinteoirí araon dul i ngleic leis an deacracht seo agus éascóidh an cluiche idirghníomhach próiseas na foghlama.

Tá na nithe seo a leanas le fáil sa phacáiste:

 • breis is 100 cárta daite a bhfuil na forainmneacha réamhfhoclacha priontáilte orthu
 • póstaer mór ar a bhfuil pictiúir tharraingteacha agus spásanna leis na cártaí a ghreamú iontu
 • leabhrán ina bhfuil treoracha do chluiche spreagúil a chuirfidh ar chumas foghlaimeoirí na forainmneacha réamhfhoclacha a úsáid i gceart
 • réimse frásaí úsáideacha a bheidh foghlaimeoirí ábalta a úsáid i gcomhthéacsanna éagsúla agus a chuirfidh go mór lena saibhreas Gaeilge.

Póstaer Pearsan oiriúnach do dhaltaí scoile agus d’fhoghlaimeoirí fásta araon.

 

Poster and interactive game for practicing the prepositional pronouns in Irish class

The prepositional pronouns are one of the most difficult aspects of Irish grammar to learn – and to teach. They are a core part of the language, however, and it is important for learners to familiarise themselves with them to ensure effective communication.

Learners often commit the prepositional pronouns to memory but have difficulty using them accurately in sentences. Póstaer Pearsan will help both learners and teachers to address this problem in a fun and interactive way.

The following items are included in the package:

 • 100 coloured cards on which the prepositional pronouns are printed
 • a large poster with attractive illustrations and spaces where the cards can be attached
 • a booklet with instructions for an engaging activity aimed at helping learners use the prepositional pronouns correctly
 • a wide range of sample phrases which learners can use in different contexts and which will add greatly to their repertoire of sentences in Irish.

Póstaer Pearsan is suitable for both schoolchildren and adult learners.

Weight 2.1 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Póstaer Pearsan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Barr