Clár Luathléitheoireachta Banda 2

140.00

Clár Luathleitheoireachta Banda 2. (A, b & c)
Grúpa Luathléitheoireachta an Áisaonaid
An tÁisaonad 2013

Tá 60 leabhar i mBanda 2, idir fhicsean agus neamhfhicsean, a thugann taithí agus cleachtadh don túsléitheoir.
There are 60 books in Band 2, both fiction and non-fiction, to give experience and practice to first time readers.

Labhair le chéile.

Dírigh aird an léitheora ar an clúdach. Labhair faoin rud a fheiceann sé/sí. Pléigh an teideal agus an t-eolas ar chúl.
Déan do bhealach trí phictiúir an leabhair. Labhair faoi na pictiúir agus pléigh an foclóir.
Pléigh na hainmhithe sa leabhar agus iarr ar an léitheoir labhairt ar thaithí atá aige/aici le hainmhithe mar seo.

Léigh an leabhar.

Iarr ar an léitheoir an spriocfhocal a aimsiú sa leabhar.
Gabh ar ais go dtí leathanach 2. Dírigh aird an léitheora ar an téasc agus an túsphointe.
Léigh an leabhar os ard leis an léitheoir, ag díriú méire ar na focail.
Léirigh an dóigh le focail a léamh trí fhuaimeanna a chumasc agus pictiúrleid agus comhthéacs a úsáid le tacú agus tú ag léamh.
Iarr ar an léitheoir an leabhar a léamh ós ard go neamhspleách. Mol na straitéisí cuí.

Léigh agus pléigh.

Pléigh an phoncaíocht sa leabhar. Tá níos mó ná abairt amháin ar na línte téacs.
Iarr ar ana léitheoir na focal radhairc/suime a aimsiú sa leabhar.
Pléigh túsfhuaimeanna na n-ainmhithe agus focail eile leis na túsfhuaimeanna sin.
Pléigh na haidiachtaí sa leabhar agus an cur síos atá déanta ar gach ainmhí. Iarr ar an léitheoir cur síos a dhéanamh ar na hainmhithe ó   bhéal.
Imir cluiche – iarr ar an léitheoir cur síos a dhéanamh ar ainmhí agus caithfidh páistí eile a rá cad é atá ann.
Cuardaigh eolas ar na hainmhithe sa leabharlann nó ar an idirlíon.

Méid

Clár Luathleitheoireachta Banda 2. (A, b & c)
Grúpa Luathléitheoireachta an Áisaonaid
An tÁisaonad 2013

Tá 60 leabhar i mBanda 2, idir fhicsean agus neamhfhicsean, a thugann taithí agus cleachtadh don túsléitheoir.
There are 60 books in Band 2, both fiction and non-fiction, to give experience and practice to first time readers.

Labhair le chéile.

Dírigh aird an léitheora ar an clúdach. Labhair faoin rud a fheiceann sé/sí. Pléigh an teideal agus an t-eolas ar chúl.
Déan do bhealach trí phictiúir an leabhair. Labhair faoi na pictiúir agus pléigh an foclóir.
Pléigh na hainmhithe sa leabhar agus iarr ar an léitheoir labhairt ar thaithí atá aige/aici le hainmhithe mar seo.

Léigh an leabhar.

Iarr ar an léitheoir an spriocfhocal a aimsiú sa leabhar.
Gabh ar ais go dtí leathanach 2. Dírigh aird an léitheora ar an téasc agus an túsphointe.
Léigh an leabhar os ard leis an léitheoir, ag díriú méire ar na focail.
Léirigh an dóigh le focail a léamh trí fhuaimeanna a chumasc agus pictiúrleid agus comhthéacs a úsáid le tacú agus tú ag léamh.
Iarr ar an léitheoir an leabhar a léamh ós ard go neamhspleách. Mol na straitéisí cuí.

Léigh agus pléigh.

Pléigh an phoncaíocht sa leabhar. Tá níos mó ná abairt amháin ar na línte téacs.
Iarr ar ana léitheoir na focal radhairc/suime a aimsiú sa leabhar.
Pléigh túsfhuaimeanna na n-ainmhithe agus focail eile leis na túsfhuaimeanna sin.
Pléigh na haidiachtaí sa leabhar agus an cur síos atá déanta ar gach ainmhí. Iarr ar an léitheoir cur síos a dhéanamh ar na hainmhithe ó   bhéal.
Imir cluiche – iarr ar an léitheoir cur síos a dhéanamh ar ainmhí agus caithfidh páistí eile a rá cad é atá ann.
Cuardaigh eolas ar na hainmhithe sa leabharlann nó ar an idirlíon.

Weight 3.5 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Clár Luathléitheoireachta Banda 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Barr