reloader
Litriocht

Golden Spiders 2008
Catagóirí / Categories
Golden Spiders 2008

Leabhair Leictreonach Gaeilge le Seoladh ag Litriocht.com E-Books for Sale on Litriocht.com
Is é Cló Litríocht an ghné foilsitheoireachta de chuid Litriocht.com, an siopa leabhar Gaeilge is mó ar domhan.  Bainfidh  príomh chúram Cló Litríocht le ríomhleabhair (rLeabhair).  Seolfaidh Cló Litríocht fo-roinn trialach rLeabhair ar an gcéad lá de Sheachtain na Gaeilge mar chuid de Litrocht.com. Beidh leabhair de chuid Maidhc Dainín Ó Sé ar fáil i bhfoirm dhigiteach.  Beidh an saghas seo leabhar níos solúbtha agus níos saoire do léitheoirí. 

Tá éileamh ar rLeabhar ag méadú go mór leis na díoltóirí  móra leabhar, cosúil le Amazon.com agus  Waterstones.  Tá roinnt ama caite ag úinéir Litriocht.com, Tomás Mac Gearailt, ag rianú an fás i margadh na rLeabhar agus creideann sé gur anois an t-am ceart chun tosnú ar leabhair Ghaeilge a sheoladh isteach in earnáil na rLeabhar.  “Tá fás mór ar mhargadh na rLeabhar de réir mar atá na ceisteanna casta dlí á réiteach.” a deir Tom.   “Bhí Litriocht.com ar an gcéad siopa leabhar neamspleách Gaeilge ar an idirlíon, agus tá sé mar aidhm againn freastal go hiomlán ar éilimh ár gcustaiméirí.  Tá leabhair Ghaeilge á ndíol ag Litriocht.com i 66 tír agus tá bonn custaiméara sofaisticiúil againn atá dul i méid i gcónaí.  I suirbhé ar Litriocht.com le déanaí, d’inis breis agus 60% d’ár gcustaiméirí linn gur mhaith leo rLeabhair as Gaeilge agus go gceannóidís iad dá mbeadh a leithéid ar fáil. ”

Tá éileamh mór ar leabhair Mhaidhc Dainín Ó Sé ar Litriocht.com agus d’aontaigh sé dul i mbun oibre linn ar scéim trialach 3-mhí maidir leis na rLeabhair. I measc cuid de na leabhair is mó clú atá scríofa ag Maidhc Dainín áirítear ‘A thig ná tit orm’ agus ‘Is glas iad na cnoic’.  Táimid i mbun díospóireachta le húdair eile chomh maith atá ag smaoineamh ar thabhairt faoin tionscadal seo linn go luath.

Tá Litriocht.com, a rinne ceiliúradh ar a 10ú mbliain ar líne anuraidh, tógtha ar nuálaíocht agus seirbhís chustaiméara.  Sa bhliain 1999, cé go raibh cuid dos na foilsitheoirí ag díol a leabhair féin ar líne, b'é Litriocht.com an t-aon siopa leabhar neamspleách Gaeilge ar líne agus tá sé tar éis fás ó shin i leith chuig an siopa leabhar Gaeilge ar líne is mó ar domhan.  Baineann Litriocht.com úsáid as an teicneolaíocht is nua-aimseartha chun eispéireas siopadóireachta a sheachadadh atá idirghníomhach agus éasca le húsáid.

Taithníonn smaoineamh na rLeabhar le custaiméirí domhanda Litriocht.com toisc go mbeadh praghsanna níos ísle agus ná beadh aon chostais iompair. Próiseas simplí a bheidh i gceist le hordú rLeabhair ina mbeidh sé ar chumas an chustaiméara an leabhar a chur sa chiseán agus tosú á léamh laistigh d’achar gairid ama ar a ríomhaire glúine nó ar ríomhléitheoir.  

 

Cló Litríocht is the newly formed publishing arm of Litriocht.com, the world’s largest Irish language bookshop.  Cló Litríocht will specialise in eBooks.  On the 1st day of Seachtain na Gaeilge, 4 March 2010, Cló Litríocht will launch a pilot eBook section within Litrocht.com. Maidhc Dainín Ó Sé’s books will be available in digital format, offering readers a more affordable and flexible reading experience. 

eBooks are becoming increasingly popular with the world’s biggest booksellers such as Amazon and Waterstones setting up online eBook departments.  Litriocht.com’s owner, Tom Fitzgerald, has been tracking the growth in the eBook market and believes that now is the time for Irish books to launch into eBooks.  “The eBook market is growing at an increasingly strong pace as the complications are ironed out.” says Tom.   “Litriocht.com was the first online-only Irish language bookshop for Irish language books and we aim to keep up with the demands of our customers.  Litriocht is now selling Irish books into 66 countries and we have an increasingly sophisticated customer base.  In a recent survey on Litriocht.com more than 60% told us they would like eBooks in Irish. ”

Maidhc Dainín Ó Sé is one our bestselling authors on Litriocht.com and he has agreed to work with us on a 3-month pilot of eBooks. Some of Maidhc Dainín’s best known books include ‘A thig ná tit orm’ and ‘Is glas iad na cnoic’.  We are in discussion with other authors who are considering joining us soon.

Litriocht.com, which celebrated its 10th year online in 2009, is built on innovation and customer service.  In 1999, Litriocht.com was the only online-only Irish language bookshop and has since become the largest online Irish language bookshop in the world.  Litriocht.com uses the latest technology to deliver a user-friendly and interactive shopping experience.

Litriocht.com’s global customers like the idea of eBooks because of lower prices and no delivery costs. Ordering an eBook will be a seamless process allowing the customer to add the book to their basket and start reading it moments later either on their laptop or on an eReader.  
News archiveNews archive