reloader
Litriocht

Golden Spiders 2008
Catagóirí / Categories
Golden Spiders 2008

Leathanach Na NaiscLinks page

Naisc go suímh eile Links to o

 • Irish Gaelic Dictionary
  Advice on choosing Irish dictionaries.
 • Gaelscoil Bheanntraí
  Osclaíodh Gaelscoil Bheanntraí i 1994 nuair a tháinig grúpa tuismitheoirí ón gceantar le chéile chun oideachas a chuir ar fáil dá bpáistí trí mheán na Gaeilge.........
 • Nuacht 24
  An t-aon Nuacht-Seirbhís Gaeilge ar líne dá bhfuil ann.
 • Raidió Fáilte
  Stáisiún raidió pobail is ea é Raidió Fáilte atá lonnaithe i mBéal Feirste. Is é an t-aon stáisiún raidió Gaeilge i dTuaisceart Éireann é.
 • Localbooks.ie
  Our focus is to sell books about localities in Ireland. Such books are usually written by local authors, and until now have had very limited distribution. Our goal is to sell “Every Local Book in print” to a global market, and we will be working hard to find more titles in the coming months
 • Gaeltalk.net
  Gaeltalk teaches the Irish language via an online language course. Our online course is suitable to those who wish to learn Irish from native speakers either for personal or business use. Gaeltalk is designed to make a direct connection between the Gaeltachts (Irish-speaking areas in Ireland) as well as the Irish diaspora around the world.
 • Freastal
  Freastal, a Gaeltacht-based company, is a leading provider of English-to-Irish and Irish-to-English translation services to both the public and private sectors. Our translation expertise ensures that you can provide documents in English and Irish, knowing that both versions communicate well in language, style, and consistency.
 • Daltai na Gaeilge
  Daltaí na Gaeilge is a tax exempt, not for profit corporation dedicated to promoting and teaching the Irish language. The English translation of our name is "Students of the Irish Language". Although many of our members are fluent Irish speakers and teachers, most of us are students still working hard to learn the language. ALL of our work is done by volunteers. We hope that our homepage will both encourage and assist you to learn the Irish language, which has the oldest living literature in Western Europe.
 • Bárd
  Welcome to Bárd na nGleann Bárd provide a comprehensive range of technical writing services to a global market. Our services include project management, design, writing, editing, proof reading, localization and content management. Our writers specialize in preparing a range of technical communications including:
 • Gaelscoileanna Teo
  Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a bhunú agus a bhuanú ar fud na tíre maraon le pobal agus cultúr na Gaeilge a fhorbairt agus a neartú. To establish and sustain a high standard of Irish-medium education throughout the country as well as to develop and strengthen the Irish speaking community and culture.
 • Móinín
  Foilsíonn Móinín ábhar dúshlánach, idir Ghaeilge agus Bhéarla, do pháistí, do dhéagléitheoirí agus don léitheoir fásta. Móinín publishes challenging, modern fiction for today’s child, teenage and adult reader
 • Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
  Tá Roinn an Bhéaloidis: the Department of Folklore and Ethnology á bhuanú féin le tríocha bliain anuas. Bíonn taighde, údaireacht agus léachtóireacht á ndéanamh aici in dá theanga ar a luíod agus níos mó ná dá cheann babhtaí.......................
 • An Cumann le Béaloideas Éireann
  The object of the Society as stated in the editorial of the first issue of its journal Béaloideas which appeared in June 1928 was to collect, preserve and publish the folklore of Ireland.
 • Cló-Litriocht
  Clo Litriocht's aim is to help authors and publishers convert their titles to digital format either for archiving or to allow them distribute their titles as eBooks.
 • Foinse
  Foinse is an Irish language website providing up-to-date news through Irish plus free educational materials
 • Foinse
  Foinse is an Irish language website providing up-to-date news through Irish plus free educational materials